Koja optimizacija?

Optimizacijom web stranice postiže se bolja pozicija Vaše web stranice na rezultatima internet pretraživača.  Svi žele privući kupce, no rijetki uspijevaju. Što je ključ uspjeha? Svakom ozbiljnom poduzeću, primarni cilj mora biti prvo mjesto na stranicama rezultata pretraživača (Google, Yahoo, ask.com. i dr.). Pod optimizacijom podrazumjevamo prilagođavanje sadržaja Vaše stranice pretragama potencijalnih klijenata, te izgradnja poveznica s relevantnim sadržajem na drugim web stranicama.

Jedan od načina postizanja istog je SEO optimizacija. Search Engine Optimization – SEO ili u prijevodu optimizacija za web pretraživače je najšire rasprostranjena metoda za podizanje web stranica na rezultatima web tražilica. Uz pomoć SEO optimizacije, postižete bolju poziciju u organskim rezultatima pretraga, što dugoročno može značiti uštedu za Vaš marketinški budžet.

Što je SEO?

Najčešće ljudi pod SEO podrazumijevaju pisanje, objavljivanje i uređivanje sadržaja povezanog s tematikom poslovanja kojim se poduzeće bavi. Tim načinom, ljudi koji su zainteresirani za ono što nudite, Vas mogu pronaći u organskim pretragama pomoću “ključnih riječi” odnosno pojmova upisanih u web tražilicu tijekom pretrage. SEO je idealna metoda za optimizirati Vašu web stranicu u kontekstu organskih pretraga. Postoje okvirne smjernice koje pomažu u pisanju kvalitetnog članka za Vašu nišu. Broj ponavljanja ključne riječi, povezani pojmovi, relevantnost s ostatkom stranice i sl. Lako je i pretjerati s ključnom riječi, što će Google-ov algoritam kazniti sukladno. Ako članak izgleda kao SPAM, velika je vjerojatnost da Vam neće pomoći u uzdizanju na ljestvici rezultata pretraga.

Ako npr. prodajete jeftine cipele, ne želite napisati članak koji sadrži ovakve rečenice: “Jeftine cipele u našem dućanu za jeftine cipele, jer jeftine cipele su ono što Vi trebate, a jeftine cipele su ono što mi imamo.” Pojam za pretrage koji ciljate u ovom slučaju bi bio “jeftine cipele”. Ovakvu rečenicu će Google-ov algoritam prepoznati kao SPAM i umjesto da uzdigne Vašu stranicu, pripisati joj negativne bodove i spustiti u rangiranju.

No, postoje i drugi faktori koji utječu na poziciju Vaše web stranice na rezultatima pretraga. Neki od njih spadaju u usluge optimizacije web stranice koje mi nudimo:

  • Istraživanje tržišta i konkurencije
  • Analiza ključnih riječi
  • Analiza Vaše web stranice (optimizacija na stranicama – struktura linkova, slike, naslovi, URL-ovi)
  • Link building
  • Ubrzavanje učitavanja web stranice
  • Praćenje rezultata i optimiziranje istih

Evo nekoliko zanimljivih podataka kako bi Vam ukazali na prednosti SEO marketinga za optimizaciju web stranice (link):

  • poboljšanja u sadržaju na stranici mogu povećati promet za 2000%
  • prosječna dužina teksta stranica koje rangiraju na vrhu rezultata pretraga je 1890 riječi
  • između 70-80% korisnika u potpunosti ignorira plaćene reklame
  • 93% prometa na web stranici u prosjeku dolazi od tražilica

Što je SEM?

Nakon što se obavi SEO optimizacija, idealno je vrijeme za SEM ili Search engine marketing, kako bi preuzeli još veći dio kolača na tržištu. SEM predstavlja reklamiranje preko tražilica na internetu. Danas tražilice predstavljaju jedan od najefikasnijih marketinških alata. Jedna od ključnih prednosti je što nam pružaju uvid u detaljna izvješća o potrošenom budžetu i ostvarenim akvizicijama.

Google-ove platforme AdWords i AdSense pružaju korisniku mogućnost izrade ciljanih kampanja, prema geografskim, demografskim i drugim parametrima koji određuju Vašu publiku. Google čini veliku većinu tržišta reklamiranja putem tražilica. Mali udi ima Microsoft-ov Bing. Kako s vremenom društvene mreže poput Facebook-a i Youtube-a postaju tražilice za specifične svrhe, tako se otvaraju i mogućnosti reklamiranja preko istih.